X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Stort intresse för Fass-nyheter på e-hälsomässa

25 maj
Fass monter på Vitalis

Vitalis är Nordens största e-hälsomässa och ett omistligt skyltfönster för vad som händer på området. Bland annat lyfts ny teknik inom hälso- och sjukvården, digitala vårdtjänster och utvecklingen inom diagnostik och patientstöd.

Vitalis bjuder också på ett ambitiöst konferensprogram med panelsamtal och fördjupande seminarier. Lifs vd Anders Blanck var på plats för att moderera ett konferensspår om hälsodata med fokus på sjukvården, Life Science och hur alla involverade aktörer kan driva på framåt för bättre access och tillämpning för en bättre vård.

Fass visade upp projekt för mer tillgänglig läkemedelsinformation

Fass deltog som utställare för att visa upp både nyheter och kommande projekt. Fass utvärderar nya sätt för användarna  att ta till sig information om läkemedel: förenklade versioner av bipacksedlar i form av animerad film, något som har varit efterlängtat.

– Detta skulle göra läkemedelsinformationen mer tillgänglig och inkluderande, något som är högprioriterat för oss, berättar Gunilla Englund affärsutvecklingsansvarig på Fass. Det ger den viktigaste informationen och är ett komplement för de patienter som annars inte skulle öppna bipacksedeln alls. Vi hoppas också att filmerna blir ett första steg till att exempelvis ställa frågor till apoteket eller läsa själva bipacksedeln. Ambitionen är att längre fram också texta filmerna på olika språk. En av Fass viktigaste uppgifter är att sänka trösklarna till att ta till sig läkemedelsinformation.

Nyheter i appen för vårdpersonal

Målet om så lättillgänglig information som möjligt går igen i andra projekt, till exempel den uppdaterade versionen av Fass app för vårdpersonal som är under utveckling. Där ska det bland annat gå att få läkemedelsinformation även om det inte finns någon internetuppkoppling, en viktig funktion i händelse av kris, och den kommer att erbjuda fler typer av läkemedelsinformation och merfunktionalitet.

– Appen ska bli mer som ett arbetsredskap där man kan skriva egna noteringar, dela information om produkter med kollleger och få notiser med säkerhetsinfo om ett läkemedel så att man kan hålla sig uppdaterad, säger Gunilla Englund.

Möjligheterna med Fass API väckte intresse

En annan nyhet som väckte intresse var det API som lanserades hösten 2021. Det kan smidigt integreras i vårdsystem och tjänster från apotek och myndigheter och gör det enkelt att hämta den senaste läkemedelsinformationen.

– Vi utvecklar den kontinuerligt och alla som behöver någon form av läkemedelsinformation på sin webbplats eller app ska kunna hämta det från Fass API, säger Gunilla Englund. Många av besökarna i montern såg det som ett bra sätt att kunna visa aktuell, kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. Den passar många olika aktörer. Tjänsten används idag till exempel av apotekskedjor.

Glädjande utveckling inom digital hälsa

Vad tar du med dig från Vitalis?

– Våra många konstruktiva dialoger med befintliga och potentiella användare av Fass. Och det är roligt att se hur mycket som utvecklas för att stötta patienter, exempelvis på området hemmonitorering och olika appar som stöd. Och regionerna och kommunerna har kommit en bit på vägen när det gäller att använda digitala tjänster, ofta hör man kritik om att det går för långsamt. Men digitaliseringen av hälso- och sjukvården går framåt, och invånare och patienter är mer än redo för en fortsatt utveckling.

Foto på kontaktpersonen
Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy

Affärsutvecklingsansvarig Fass, sakkunnig policy