X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Antalet restanmälda läkemedel minskade under 2021

15 februari
Apotekspersonal ställer läkemedel på en hylla

Antalet restanmälda läkemedel minskade 2021 jämfört med 2020, visar Läkemedelsverkets sammanställning. Anledningen är att läkemedelsförsörjning hamnat högt på agendan i och med pandemin och att alla ansvariga aktörer i distributionskedjan arbetat intensivt med frågan, menar Lifs Bengt Mattson. Det ger också hopp om en fortsatt stabil tillgänglighet.

En topp syntes första kvartalet 2020 under coronapandemins första våg men tack vare insatser från läkemedelsbranschen, sjukvården och myndigheterna kunde situationen hanteras utan allvarligare störningar och läkemedelsbrist. 2021 minskade i stället antalet restsituationer, det vill säga att ett läkemedel tillfälligt tar slut hos tillverkaren.

Skärpt fokus på läkemedelsbrist har gett resultat

Bengt Mattson, sakkunnig på Lif med ansvar för läkemedelsförsörjningsfrågor, säger att en möjlig förklaring är det ökade fokuset på läkemedelsbrist som pandemin har fört med sig.

– Detta är numer något som får stort utrymme i alla läkemedelsrelaterade diskussioner på EU-nivå och i Sverige. Och permanentandet av ADL (Aktörsgemensamt dialogmöte om läkemedeltillgänglighet), den samarbetsfunktion för att förebygga läkemedelsbrist som inrättades under coronapandemin, torde hjälpa till att behålla ett stort fokus på frågan även framöver.

Svag ökning inget tecken på kommande problem med restnoteringar

Enligt Läkemedelsverket går det dock inte att dra generella slutsatser om det är en bestående minskning.

– Tyvärr tror vi att antalet restanmälningar på sikt kommer att öka. Vi ser sådana tendenser redan under fjärde kvartalet 2021, säger Johan Andersson enhetschef på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Bengt Mattson säger att man inte ska tolka in för mycket i en så svag indikation.

– Det skulle exempelvis kunna bero på det extremt låga prisläget för många generika som orsakas av att de stora lager av produkter som byggdes upp under andra halvan av pandemin nu närmar sig utgångsdatum. Priserna tenderar då att sjunka inom ramen för PV-systemet (periodens vara) eftersom företagen önskar sälja ut dessa lager. En konsekvens kan då bli att företag avstår från att beställa produkter.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4