X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Tydliga satsningar på Life Science saknas i budgetproposition

21 september 2021
Illustration dokument

Regeringens budgetproposition innebär att hela vårdområdet inklusive social omsorg, får totalt 112 miljarder kronor i budgeten nästa år, bland annat för att hantera den uppskjutna vården.

– Under pandemin har många kroniskt sjuka fått se sina vårdbesök inställda, och viktiga screeningprogram inom cancer har tidvis stått stilla. Även viktig klinisk forskning har pausats. Nu behöver hälso- och sjukvården så snart som möjligt komma tillbaka till ett mer normalt läge, säger Anders Blanck, vd på Lif.

– Det är ganska naturligt att den här budgeten är starkt präglad av coronapandemin. Men i takt med att pandemin klingar av behöver fokuset successivt flyttas till att arbeta bort de vårdköer som uppstått på grund av uppskjuten vård, kanske delvis genom att hitta nya metoder och behandlingar.

I årets budgetproposition saknar Lif tydliga satsningar som syftar till att förverkliga målen i regeringens Life Science-strategi.

– Jag har svårt att se att målen i strategin kommer att nås med de begränsade ekonomiska resurser som regeringen hittills avsatt för implementeringen Exempelvis ser jag att den omställning som behövs för att kunna införa precisionsmedicin på bred front inom hälso- och sjukvården kräver ett betydande nationellt åtagande och en samlad plan som både regeringen och regionerna är överens om, säger Anders Blanck.

Läs hela artikeln i Life time.

Foto på kontaktpersonen

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar