X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

“The future of rare diseases in Europe” – rundabordssamtal om EU:s läkemedelsstrategi och dess påverkan på behandlingen av sällsynta sjukdomar

1 september 2021
Folksamling

Den 7 september samlas ett antal nordiska företrädare på inbjudan av EUCOPE och IML för att diskutera EU:s läkemedelsstrategi och hur den planerade översynen av EU-lagstiftningen om särläkemedel kommer att påverka behandlingen av sällsynta sjukdomar i de nordiska länderna.

Jonas Vikman, samhällspolitisk chef representerar Lif.

Hur ser Lif på EU:s läkemedelsstrategi och den pågående översynen av EU-förordningen om särläkemedel?

– I det remissvar Lif skrev tidigare i år lyfter vi fram att förordningen, i sin nuvarande form, skapar ett värdefullt incitament för arbetet med att utveckla läkemedel mot sällsynta sjukdomar. De problem som beskrivs inom EU:s läkemedelsstrategi gällande bristande tillgång till dessa läkemedel orsakas framförallt av olika nationella förhållanden. Därför är det mer rationellt att ta fram lösningar och förändringar på nationell nivå.

Det var år 2000 som EU införde en särskild lagstiftning för att stimulera utvecklingen av fler särläkemedel. Liknande lagstiftning fanns då i USA och Japan. Flera utvärderingar har visat att den europeiska lagstiftningen, tillsammans med olika EU-satsningar på forskning, bidragit till att fler läkemedel för sällsynta sjukdomar blivit godkända och kommit patienter till del.

– Utmaningen i den pågående översynen är att väga av och ta hänsyn till flera olika perspektiv. Det handlar om patienters tillgång till effektiva innovativa behandlingar mot sällsynta sjukdomar. Det handlar också om konkurrenskraftiga förutsättningar för företagens miljardinvesteringar i utveckling av dessa nya särläkemedel inom EU, samt en hållbar samhällsekonomi och sjukvårdsbudget över tid.


Om seminariet

Datum: 7 september 2021

Tid: 12.00–13.30

Anmälan till samtalet

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällspolitiska kontakter

Expert vacciner

Ledamot i AESGP

Kontaktperson Internationella branschfrågor