X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsexport för 57 miljarder första halvåret

29 september 2021
Illustration stapeldiagram

Läkemedel fortsätter att vara en viktig del av den svenska varuexporten trots den pågående coronapandemin, visar SCBs statistik för första halvåret 2021.

– Även om vi ser en liten nedgång jämfört med 2020 så är det starka exportsiffror som läkemedelsbranschen levererar, givet utmaningarna under pandemin. Exportsiffrorna är också starkare än 2019, vilket är ett tydligt styrkebesked, konstaterar Anders Blanck, Lifs vd.

Sverige exporterade under första halvåret 2021 läkemedel för 57,7 miljarder kronor. Importen av läkemedel minskade under samma period med 2 procentandelar till 30,5 miljarder kronor.

Läkemedel är en allt viktigare del av den svenska varuexporten. Under 2020 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 115 miljarder kronor, en ökning med 10 procent från 2019.

– 2020 var sannolikt ett exceptionellt starkt år för branschen, så det ska bli spännande att se hur exporten kommer att utvecklas under andra halvan av 2021, säger Anders Blanck.

Svensk läkemedelsexport de senaste sex åren:

2020: 115 mdkr

2019: 105 mdkr

2018: 82 mdkr

2017: 74 mdkr

2016: 70 mdkr

2015: 71 mdkr

Foto på kontaktpersonen

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar