X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ökad forskning under pandemiåret

8 juli
Diagram

Företagens forskning och utveckling ökade under pandemiåret 2020 visar SCBs preliminära FoU-statistik som publicerades idag. – Det är ett styrkebesked för Sverige som forskningsland, konstaterar Jonas Vikman samhällspolitisk chef på Lif.

– Samtidigt såg vi tyvärr en liten minskning inom den offentliga forskningen samt inom universitet och högskolor.

De totala utgifterna för egen FoU i Sverige uppgick år 2020 till cirka 174,7 miljarder kronor, enligt preliminär statistik. Det är en ökning med 1,3 miljarder – 0,7 procent – sedan 2019, räknat i 2020 års prisnivå. Ökningen beror på att utgifterna i företagssektorn beräknas ha varit 1,7 miljarder kronor högre än 2019, vilket motsvarar en ökning med 1,4 procent i sektorn.

I offentlig sektor minskade utgifterna med 0,1 miljarder kronor, eller 1,2 procent. Motsvarande utgifter inom universitet och högskolor, exklusive ALF-medel, minskade med 0,4 miljarder kronor, eller 0,9 procent.

Siffrorna är preliminära och inte uppdelade på olika branscher men vanligtvis står företagens läkemedelsforskning för mellan 6 och 7 procent av näringslivets forskning. Läkemedelsföretagen är också en viktig arbetsgivare, ingen annan bransch har lika hög andel anställda med forskarutbildning.

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällspolitiska kontakter

Expert vacciner

Ledamot i AESGP

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet