X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschen: ”Bygg ut nationella vaccinationsregistret”

30 april
Bild på en person som får vaccin

Det nationella vaccinationsregistret bör byggas ut och omfatta alla vaccinationer som ges i Sverige, skriver Lifs vaccinexpert Bengt Mattson och Per Öhlén, ordförande för expertnätverket Lif Vaccin, i en debattartikel i Dagens Medicin.

De menar att det är märkligt att Sverige med sitt heltäckande barnvaccinationsprogram och sina ansedda kvalitetsregister inte har ett vaccinationsregister som omfattar alla vaccinationer och pekar på vilka vinster ett sådant skulle medföra för samhället och individen.

”Låt nuvarande arbete och erfarenheter kring covid-19-vaccination bli startskottet för ett förstärkt fokus för alla vaccinationer och den betydelse de har för den svenska folkhälsan”, skriver de och uppmanar regeringen att ta ett helhetsgrepp om vaccinering.

Som första steg föreslår de att regeringen skyndsamt inför de särskilda vaccinationsprogram mot bland annat influensa och pneumokocker för äldre och riskgrupper som Folkhälsomyndigheten utredde för hela fem år sedan och för in dessa i nationella vaccinationsregistret. De skriver också att det pågående arbetet med digitala vaccinationskort borde snabbas på.


Läs hela debattartikeln i Dagens medicin

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4