X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Valspecial: Ett år kvar till valet – hur ser hälso- och sjukvårdspolitiken ut?

11 oktober 2021

Med ett extrainsatt Vårdens viktiga vägval vill Lif starta diskussionen om den svenska hälso- och sjukvårdens framtid. Var står de politiska partierna och vilka frågor kommer de att ha med i sina valprogram? Hur kommer arbetet med att genomföra den nationella Life Science-strategin att se ut under kommande mandatperiod?

Under 2022 är det dags för svenska folket att gå till valurnorna och liksom tidigare år ligger hälso- och sjukvården i topp när väljarna rankar de viktigaste valfrågorna. Den 13 oktober arrangerar Vårdens viktiga vägval en valspecial där fyra ledamöter från riksdagens socialutskott svarar på frågor och bland annat debatterar hur patienternas inflytande kan stärkas, hur utrymme för innovation kan skapas och hur hälso- och sjukvårdens kunskaps- och kompetensförsörjning kan säkras.

– Flera av frågorna har vi redan berört tidigare inom ramen för Vårdens viktiga vägval men då utan politisk debatt. Nu bjuder vi in till det. Vi vill lyfta vilka frågor de olika partierna kommer att driva i valrörelsen och var de står i olika högaktuella frågor, till exempel ökat patientinflytande men också de lite större infrastrukturfrågorna som hur god och nära vård-reformen kan bidra till att minska vårdköerna och skapa en vård som är betydligt närmare medborgarna, säger Anders Blanck Lifs vd.

En fråga som Lif återkommande har lyft är behovet av att permanenta Life Science-kontoret som idag lyder under både social-, utbildnings- och näringsdepartementet.

– Målsättningen i den nationella Life Science-strategin är att vi ska vara ett ledande Life Science-land och ett föregångsland när det handlar om införandet av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården. Vi menar att strategin och Life Science-kontoret har hjälpt oss att samverka, även om coronapandemin har utmanat, och att det är viktigt att vi behåller och förstärker de strukturer som upparbetats under de senaste två åren, samtidigt som vi ska se till att vården kan ta hand om den uppskjutna vården på bästa sätt.

Fyra av riksdagens partier är representerade i debatten genom Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i Socialutskottet, Kristina Nilsson (S), vice ordförande i Socialutskottet, Sofia Nilsson (C), ledamot i Socialutskottet samt Camilla Waltersson Grönvall (M), ledamot i Socialutskottet.

För att sätta en ram kring frågorna finns också tre inspiratörer som ger personliga inspel; Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet inleder passet om nära vård, patientmakt och en mer personcentrerad vård. Anders Blanck, vd för Lif, inleder passet om innovation inom hälso- och sjukvården och Life Science-strategins betydelse, och avslutningsvis inleder Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet, passet om kompetensutveckling och -försörjning med hur professionen ser på frågan.

Till anmälan

Foto på kontaktpersonen

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar