X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ny satsning ska stärka Sverige som Life Science-nation

18 oktober
Forskare

Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med företaget NorthXBiologics etablera en innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner i Matfors. Hubben ska också stimulera till forskning och utveckling inom området.

Det finns idag ingen kommersiell produktion av avancerade cell- och genterapier eller mRNA-vacciner i Sverige. Genom uppdraget till Vinnova vill regeringen skapa en storskalig processkapacitet men också etablera en innovationshubb som ska fungera som en samverkansmiljö där olika aktörer, såväl stora och små företag som universitet och högskolor, ska kunna bedriva forskning och utveckling av cell-och genterapier, vacciner och andra avancerade läkemedel.

Lifs vd Anders Blanck tycker att satsningen är viktig och i linje med det behov som Lif lyft under senare tid, både i remissvar och debattartiklar

– Vi har efterlyst att staten visar mer politisk handlingskraft och, inte minst, avsätter betydligt större resurser än vad vi sett hittills för att nå målsättningarna om att Sverige ska vara ett ledande Life Science-land. Så den här satsningen är definitivt välkommen och ett steg i rätt riktning.

– Vi har en ambitiös Life Science-strategi men det har många andra länder också. Det är genom konkreta satsningar som den här som vi visar allvar med våra ambitioner och kan få både forskare och företag att vilja investera tid och resurser för att förlägga forskning och produktion i Sverige.

Vinnova får 21 miljoner kronor 2021 och ytterligare 15 miljoner kronor 2022 från regeringen för uppdraget och satsar utöver det 14 miljoner kronor ur myndighetens egna befintliga medel.

 

Länk till regeringens pressmeddelande

Länk till artikel i Life-time

Foto på kontaktpersonen

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar