X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lovande forskningssatsning på 3,7 miljarder kronor till datadriven Life Science

20 oktober 2020

Lif välkomnar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning inom Life Science-området och datadriven forskning.

– Särskilt positivt, förutom att den så tydligt kopplar ihop industri och akademi är också satsningens långsiktighet och att man ger förutsättningar för Sverige att vara en Life Science-nation i framkant, säger Frida Lundmark, sakkunnig Lif med ett särskilt ansvar för Life science-området.

Life Science-satsningen består av två delar, den största är en helt ny nationell satsning på datadriven Life Science där man satsar 3,1 miljarder kronor under tolv år. Den andra delen innebär att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse förlänger sitt nuvarande stöd till den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab samt till WCMM, Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet med 600 miljoner.

Utvecklingen inom Life Science-sektorn har gått fort och datagenereringen har närmast exploderat inom en rad områden. Tillsammans med ökad kunskap inom AI finns nu helt nya förutsättningar att analysera data för forskning och innovation. Något som också bedöms bidra till implementeringen av Sveriges Life Science-strategi.

Ett av målen för programmet är att bygga en bred kompetens över hela landet för att säkerställa det framtida behovet av forskare inom datadriven Life Science både inom akademien och industrin. Totalt planeras rekrytering av 39 internationella toppforskare, en forskarskola för 260 doktorander/industridoktorander samt 210 postdoktortjänster.

– Den nya ny tjänsteformen, industripostdoktorer där nydisputerade forskare ska kombinera forskning inom akademi och näringsliv, är jättespännande inte minst utifrån att öka möjligheterna att bidra till implementeringen av precisionsmedicin som är ett av de utpekade områdena i satsningen liksom i den svenska Life Science-strategin, säger Frida Lundmark.

– Ambitionen att få hit internationella toppforskare är också viktig – vi har många bra förutsättningar i Sverige men ska vi hålla oss kvar i den internationella toppen måste vi rekrytera även utanför landet.

De fyra områden som är prioriterade inom satsningen är datadriven forskning inom: cell och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik samt smittspridning och infektionsbiologi. Värd för programmet, som sträcker sig fram till 2032, är SciLifeLab i samverkan med Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet samt de svenska forskningsuniversiteten.

Mer om satsningen.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy