X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

2018 genombrottsår för många nya läkemedel

11 januari 2019

Nya substanser och fler läkemedel mot sk sällsynta sjukdomar är några tydliga trender när EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten redovisar sin statistik för 2018. – Spännande är att 42 är helt nya läkemedel, dvs läkemedel som består av nya aktiva substanser, säger Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF. 

EMA har under 2018 har godkänt 42 helt nya läkemedel, vilket är några fler än förra året.  

- Flertalet är helt nya läkemedel för behandling inom cancer och här finner vi bl.a. de första godkända CAR-T-behandlingarna, berättar Johan Brun.  

Terapiområdet som kommer därefter är läkemedel mot infektioner, där 2018 11 nya behandlingar godkänts och där sex av dem representerar helt nya aktiva substanser.  

- Fantastiskt roligt är att det fortgår forskning och utveckling inom antimikrobiell behandling, säger Johan Brun, Det visar att de farhågor som ibland hörts om att de forskande läkemedelsföretagen har lämnat denna utmaning inte stämmer.  

Nästan hälften av alla godkända produkter under året riktar sig mot ”sällsynta sjukdomar” med små patientgrupper men ofta med stort medicinskt behov.  

- De senaste decenniernas forskning gör att vi dag kan erbjuda behandling till patienter som tidigare aldrig haft den möjligheten, avslutar Johan Brun. 

Totalt godkändes 84 nya läkemedel och av dessa bestod 42 av nya substanser och tre var sk ATMP -  Advanced therapy medicinal products – läkemedel som  baseras på celler, vävnader eller gener.  

Foto på kontaktpersonen
Johan Brun Senior medicinsk rådgivare

Senior medicinsk rådgivare