X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Post Almedalen i Skåne: Skånsk Life Science – fortsatta framsteg

26 oktober 2021 kl. 16.30–19.30 (program kl 16.45-18.00, därefter mingel till kl 19.30 med lättare förtäring)
Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö. Lokal: Multirummet. Man kan även delta digitalt.
Anordnas av: Lif Södra och Region Skåne
Sista anmälningsdatum: 20 oktober 2021
Kontaktperson:

Jeanette Karlsson, Ordförande Lif Södra, ordf.sodra@lif.se
Anton Hübner, Vice ordf Lif Södra, vordf.sodra@lif.se

Life Science-branschen verkar i ett sammanhang som förenklat kan beskrivas forskning – utveckling – användning – uppföljning. Samverkan mellan Life Science-branschen och Region Skåne sker i princip i alla dessa delar och är av stor vikt för båda parter. Det finns ett gemensamt intresse att tillgängliggöra innovativa läkemedel och behandlingar som syftar till patientnytta i form av förbättrade utfall i vården. Viktiga saker har hänt sedan Uppstart Almedalen 2019. Vad kommer hända framöver? Vi kommer berätta om de framsteg och initiativ som har hänt sedan senaste mötet. Vi kommer också blicka framåt.

Mötet är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Lif.

Mötet är i första hand tänkt som ett fysiskt möte men det finns möjlighet att delta digitalt. Mötet kommer att filmas.

Logoplatta ny.png

Anmälan

Länk till anmälan

Inbjudan och program som pdf


Medverkande:

 • Anna Jähkne (M), Ordf i Regionala utvecklingsnämnden
 • Yvonne Augustin (S), 2 vice ordf i Regionala utvecklingsnämnden
 • Gilbert Tribo (L), Ordf i Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Anna Mannfalk (M), 1 vice ordf i Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Anna-Lena Hogerud (S), 2 vice ordf i Hälso- och sjukvårdsnämnde
 • Oskar Hansson, Oskar är professor i neurologi på Skånes Universitetssjukhus och Lunds universitet, där han bedriver innovativ forskning kring förbättrad diagnostik av Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Oskar samarbetar även med ett flertal större internationella
  läkemedelsbolag och är involverad i olika läkemedelsprövningar, som syftar till att motverka utvecklingen av Alzheimers sjukdom.
 • Daniel Kronmann, Daniel är chef för innovation och entreprenörskap inom regional utveckling i Region Skåne. Daniel ansvarar även för framdriften av Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS), vars syfte är att skapa förbättrade förutsättningar för forskning och innovation i Skåne.
 • Jesper Petersson, Jesper är forskningschef samt chef för kunskapsstyrningen i Region Skåne. Jesper, som är professor i neurologi, är även engagerad i Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, inom arbetet med life science och hälsa.
 • Stefan Jovinge, Stefan är ny forskningschef för Skånes Universitetssjukhus sedan 1 september 2021. Stefan är professor vid Michigan State University, University of Texas och Stanford. Han kommer närmast från en tjänst vid Department of Medicine, Michigan State University, där han arbetat som intensivvårdskardiolog/epidemiolog samt forskningschef.
 • Jenni Nordborg, Jenni är sedan i början av 2020 nationell samordnare och leder arbetet vid Life Science-kontoret i Regeringskansliet, som drivs gemensamt av Närings-, Utbildnings- och Socialdepartementet. Jenni, som är kemiingenjör med doktorsgrad från Chalmers, kommer dessförinnan från Vinnovas hälsoavdelning.
 • Jeanette Karlsson, Ordförande Lif Södra
 • Anton Hübner, Vice ordf Lif Södra
 • Moderator: Anders Åkesson, Extern Advisor Lif

Program

16.45
Gemensam inledning av arrangörer
Anna Jähnke (M), Ordf. Regionala utvecklingsnämnden, Anna-Lena Hogerud (S), 2 vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne, Jeanette Karlsson, Ordf. Lif Södra, Anton Hübner, Vice ordf. Lif Södra

16.50    
Precisionsmedicin och kliniska prövningar inom Alzheimer

Oskar Hansson, Professor neurologi
 
17.00    
På gång i Region Skåne

Daniel Kronmann, Enhetschef Innovation och entreprenörskap Regional Utveckling, Jesper Petersson, Enhetschef kunskapsstyrning och Fou Hälso- och sjukvårdsstyrning, Stefan Jovinge, Forskningschef Skånes Universitetssjukhus
 
17.15    
Tankar och reflektioner från Nationell nivå 
Jenni Nordborg, Nationell life science samordnare
 
17.25    
Life Science i Region Skåne, fokus framåt
Anna Jähnke (M), Ordf. Regionala utvecklingsnämnden, Yvonne Augustin (S), 2 vice ordf. Regionala utvecklingsnämnden, Gilbert Tribo (L), Ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Anna Mannfalk (M), 1 vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Anna-Lena Hogerud (S), 2 vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämden
 
17.55    
Avslut, vad tar vi med oss?