X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Så får Sverige fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

5 juli 2021 kl. 09.00–09.45
Digitalt
Anordnas av: Lif
Kontaktperson:

Peter Leander, peter.leander@lif.se.

Livelänk till seminariet

Medicinsk forskning och läkemedelsutveckling är ett ständigt sökande efter ny kunskap för att förbättra folkhälsan genom att ge patienter bättre behandling. Tillsammans med akademin och hälso- och sjukvården säkerställer läkemedelsföretagen att vetenskapliga landvinningar når ända fram till patienterna i form av nya läkemedel. Det sker i ett internationellt, nära och transparent samarbete mellan forskare, vårdpersonal, patienter, sjukvårdshuvudmän och forskande läkemedelsföretag. 

Ska antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar öka behöver varje aktör goda förutsättningar för att genomföra sin del av arbetet. Det kräver samarbete mellan staten, SKR och regionerna samt branschföreningarna inom Life Science. Många av de pusselbitar som behövs för att lyckas finns redan idag men de behöver stärkas och pusslet behöver läggas för att skapa en helhet. 

Seminariet samlar personer som håller i dessa pusselbitar och vilka gemensamt kan lägga dem på rätt plats för att Sverige ska få fler företagsinitierade kliniska prövningar. 

Sem klin prövn deltagare.png

Deltagare

Jenni Nordborg, nationell Life Science-samordnare och ansvarig för regeringens Life Science-kontor
Mia Frisk, ordförande i Region Jönköping och ordförande för Beredningen för primärvård och äldreomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner 
Maria Wästfelt, chef vid Enheten för kliniska studier på Vetenskapsrådet
Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer 
Frida Lundmark, Life Science-expert på Lif