Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter – forskning, utveckling och innovation baserad på kvalitetsregister och patientöversikter inom cancervården

22 september 2020 kl. 09.00-16.00
Hus 100, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Anordnas av: Nollvision Cancer, LIF, Swedish Medtech och Regionala Cancercentrum i samverkan
Sista anmälningsdatum: 21 augusti 2020

I samarbete med LIF och Swedish Medtech bjuder Regionala cancercentrum och innovationsmiljön Nollvision cancer in till en interaktiv dag om införandet av patientöversikter för utvecklad och patientcentrerad cancervård.

Patientöversikterna är ett IT-stöd som visualiserar den enskilde patientens historik och situation. Sjukdomsstatus, laboratorievärden, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och PROM sammanfattas grafiskt över en tidsaxel. Tillsammans med patientjournalen ger översikten vårdpersonalen snabbt en aktuell helhetsbild. Patientmötet förenklas, kommunikationen med patient och närstående underlättas och delaktigheten ökar. Dataöverföring från patientöversikterna till kvalitets-registren möjliggörs vilket i sin tur ger upphov till nya förutsättningar och möjligheter. Just nu utvecklas och implementeras patientöversikter för åtta cancerdiagnoser.

På agendan

 • Studiebesök cancervården Akademiska sjukhuset
 • Presentation patientöversikterna och projektet för införande (IPÖ)
 • Patientens och närståendes perspektiv
 • Förutsättningar för samarbeten (bla juridik och avtal)
 • Industrins bidrag till projektet utvecklingen av patientöversikterna
 • Workshop: Identifiering av problemområden som patientöversikten - i samarbete med olika aktörer – skulle kunna skapa lösningar för

Moderator: Björn Arvidsson, verksamhetschef STUNS/Uppsala BIO

Medverkande:

 • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare
 • Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science
 • Registerhållare kvalitetsregister inom cancer
 • Patient- och Närståendeföreträdare
 • Medlemmar LIF, Swedish Medtech, Sweden BIO, Swedish Labtech
 • Representanter RCC, SKR, styrgruppen för projektet IPÖ, Nollvision cancer, Uppsala Innovation Centre och STUNS Life Science.

Anmälan

Senast 21 augusti 2020. Begräsat antal platser.

Kostnadsfritt deltagande.

Anmälan öppnar 18 maj.

 

Inbjudan som pdf.