Avtal och mallar för Nationella Kvalitetsregister

Denna avtalsmall har utvecklats i samarbete mellan kansliet för Nationella Kvalitetsregister på SKL och LIF.

För bakgrund, se Överenskommelsen november 2013 mellan Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech om samverkansregler samt Överenskommelsen mars 2012 om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare om samverkan rörande Nationella Kvalitetsregister. 

Avtalsdokumenten har framtagits för att underlätta för register och företag att träffa avtal om köp av tjänster från de nationella kvalitetsregistren. Givetvis måste varje enskilt avtal vara anpassat till förhållandena i det enskilda fallet och fastställas i dialog parterna emellan. Självklart finns inte heller något krav på att just dessa avtalsmallar ska användas.

Har ni frågor eller kommentarer kring mallen är ni välkommen att kontakta Karolina Antonov LIF via email info@lif.se. Ni kan även läsa mer på Kvalitetsregister.se