C. Klinisk forskning - ett delat ansvar

En forskande hälso- och sjukvård behövs för patienternas tillgång till nya behandlingar och för att personalen och verksamheten ständigt ska utvecklas. En forskande hälso- och sjukvård i ständig utveckling är också en förutsättning för att kunna ta emot de allt mer avancerade läkemedelsbehandlingar som utvecklas. Genom att på ett kontrollerat sätt studera om nya läke-medel får de positiva effekter på patienter som avsetts bidrar den kliniska forskningen till att
tillgängliggöra och tidigarelägga framgångsrika behandlingar till de patienter som behöver dem. Det finns flera sätt för det offentliga, såväl staten som sjukvårdshuvudmännen, att öka de externa investeringarna i klinisk forskning. Intressanta exempel från andra europeiska länder som Storbritannien och Danmark finns om hur det offentliga i samverkan med företagen kan åstadkomma detta.

En hälso- och sjukvård inställd på samverkan med läkemedelsbranschen, samt i övrigt gynnsamma förhållanden för företagen i Life Science-sektorn kommer att öka företagens investeringar i klinisk forskning i Sverige. Det gagnar framförallt patienterna, men också personalen och därigenom hälso- och sjukvården i stort.

Uppdaterad: 16 november 2018