LIFs Valmanifest: 10 förslag till nytta för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn

År 2018 är det val och hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Och sjukvården diskuteras nu i många olika sammanhang. Det finns mycket att vara stolt över. Svensk sjukvård får topplaceringar i internationella jämförelser och en hög andel av våra gemensamma resurser går till vården.

 

Samtidigt lider sjukvården i Sverige av kvalitetsbrister. En brist är väntetiderna; svenska patienter väntar längre än patienter i jämförbara länder. En annan brist är ojämlik vård, att den behandling du som patient får varierar beroende på vem du är och var du bor. Dessutom står vården inför stora utmaningar på grund av den demografiska utvecklingen. Och även om vi generellt har hög kvalitet i vården så finns det sjukdomar där behandlingsmetoderna utvecklas snabbare i andra länder än i Sverige.

Medicinsk forskning är en central del av sjukvårdens utveckling. Sjukvård som inte forskar stagnerar. Forskning är en förutsättning för högkvalitativ sjukvård. Forskningen är också kopplad till läkemedelsutveckling och till produktion av läkemedel. Sjukvård, akademi och företag bildar ett ekosystem där aktörerna samverkar och interagerar med varandra.

Läkemedelsföretagen investerar årligen tio miljarder kronor i Sverige i forskning och utveckling av läkemedel. Sverige är också en stor och växande exportör av läkemedel, exportintäkterna uppgår till drygt 74 miljarder kronor (2017). LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag. Läkemedelsbranschen är en del av Life Science-sektorn som även består av medicinteknik- och bioteknikföretag. Läkemedel utgör den största delen.

Just nu positionerar sig olika länder inom Life Science-området. Enkelt uttryckt tävlar de om företagens investeringar i forskning, utveckling och produktion. Därför är det viktigt att försvara och förstärka Sveriges position. Den politiska ambitionen måste vara att Sveriges ska vara ett av de ledande Life Science-länderna i Europa.

I ett väl fungerande ekosystem utvecklas nya behandlingsmetoder i samverkan mellan akademi, sjukvård och företag. Detta ger bättre behandlingar för svenska patienter, vetenskaplig kompetensutveckling för sjukvårdspersonal, möjliga investeringar i produktion och i förlängningen exportintäkter för Sverige.

Med detta manifest vill LIF bidra till debatten. Vi presenterar förslag till beslut för mandatperioden 2019-2022. Vi vill bjuda in till dialog, och vi ser fram emot diskussionen.

Beslut som landsting/regioner bör fatta kommande mandatperiod: 

B. Läkemedel, sjukvården och patienterna

Beslut som staten bör fatta den kommande mandatperioden:

Beslut som landsting/regioner bör fatta den kommande mandatperioden: 

C. Klinisk forskning – ett delat ansvar

Beslut som staten bör fatta den kommande mandatperioden:

Beslut som landsting/regioner bör fatta den kommande mandatperioden:

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar

Jonas Vikman Expert läkemedel och vacciner

Expert läkemedel och vacciner

Ledamot i AESGP

Samhällskontakter

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet