X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Logo Vårdens viktiga vägval

Vårdens viktiga vägval – samtal om de viktiga framtidsfrågorna

Vårdens viktiga vägval är mötesplatsen där företrädare för regioner, myndigheter, näringsliv, patientorganisationer och andra berörda aktörer ska kunna diskutera och debattera de viktiga vägval vi står inför i arbetet med att förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

Det handlar om utvecklingen av den nära vården, implementeringen av organisationen för högspecialiserad vård, satsningarna på precisionsmedicin och genomförandet av den svenska Life science-strategin. Hur det svenska ekosystemet kan stärkas och hur digitalisering och ny teknik bidrar. Bland annat.

Samtalen genomförs digitalt och modererar gör Anders Åkesson, leg sjuksköterska och tidigare sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet och regionråd i Region Skåne, bland annat ordförande för utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård, tillsammans med Jonas Vikman.

Månatliga möten

Kommande teman finns i Lifs kalendarium.

Mer om de olika mötena och anmälan

Se mötena i efterhand

#11 Hur ska vården av de äldre se ut i framtiden?

Den 11 december var temat för Vårdens viktiga vägval äldreomsorg och äldrevårdvård. Under seminariet diskuterades bland annat läget för dagens äldreomsorg och hur kommunal och regional hälso- och sjukvård bör utvecklas framöver.

Valspecial: 1 år kvar till valet

Den 13 oktober arrangerade Vårdens viktiga vägval en extrainsatt debatt för att ta tempen inför valåret 2022. Debatterade gjorde Acko Ankarberg Johansson (KD), Kristina Nilsson (S), Sofia Nilsson (C) samt Camilla Waltersson Grönvall (M), samtliga ledamöter i Socialutskottet.

#10 Är det dags för en svensk strategi för sällsynta diagnoser?

Den 6 oktober diskuterades hur Sverige kan skapa en mer jämlik vård för personer med en sällsynt diagnos. Är svaret en nationell handlingsplan, mer nationell samordning och en gemensam finansieringsmodell? Och hur kan ett ökat samarbete inom EU förbättra förutsättningarna för diagnos och behandling?

#9 Hur kan den psykiska ohälsan minska?

I seminarieserien den 8 september diskuterades bl.a om en nationell handlingsplan, mer nationell samordning och en gemensam finansieringsmodell är svaret på hur vi ska förbättra förutsättningarna för diagnos och behandling.

#8 Hur går det för den svenska cancerstrategin i skuggan av pandemin?

Den 18 maj tog seminarieserien sig an området cancer. Det händer mycket inom cancervården inte minst i ljuset av precisionsmedicin där både bättre diagnostik och behandling räddar liv. Rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 % under perioden januari–oktober 2020 jämfört med samma period 2019.

#7 Precisionsmedicin – hur kan vården växla om till mer individanpassad prevention, utredning och behandling?

Den 22 april tog Vårdens viktiga vägval sig an området Precisionsmedicin. När kan fler patienter tillgång till de möjligheter som ny teknik och ny kunskap skapar? Hur det går med införandet i den svenska hälso- och sjukvården och vilka utmaningar som finns diskuterades.

#6 Fortbildning och kompetensutveckling – vägen framåt

Den 24 mars tog Vårdens viktiga vägval sig an ämnet fortbildning. Panelen diskuterade bland annat hur ska den viktiga fortbildningen arrangeras och utföras? Vems är huvudansvaret och hur säkrar vi att det är rätt kunskap som lärs ut. Har företagen en roll att spela och hur ska patienterna bli mer involverade?

#5 Förändrade förutsättningar för den patientnära forskningen – utmaningar och möjligheter för svensk Life Science

Det femte seminariet hade patientnära forskning som tema. Räcker den nationella strategin för life science och satsningarna från forskningspropositionen för att ökaden  medicinska forskningen? Vad lärt oss efter covid-19 – hur kan vi få till en bättre integrering av forskning och innovation i vården?

#4 Hur kan prevention stärka folkhälsan och på sikt minska sjukvårdens kostnader?

Det fjärde seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens viktiga vägval, hade prevention som tema och panelen diskuterade bland annat om omställningen till en mer nära och personcentrerad vård och den beslutade primärvårdsreformen kommer att leda till ett mer preventivt och hälsofrämjande arbete.

Seminarium #3 – Vägen till en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård

Det tredje seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens viktiga vägval, hade kunskapsstyrning som tema och panelen diskuterade hur kunskapsstyrningen ska organiseras och hur den kan leda till att patienterna får en mer jämlik vård.

Seminarium #2 – Hur ser vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ut?

Det andra seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens viktiga vägval, hade digitalisering som tema och en namnkunnig panel diskuterade hur vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ser ut. Vilka frågor måste lösas för att vi ska komma vidare?

Seminarium #1 – Ska vården flytta in eller ut?

Det första mötet ägde rum den 14 september. Det hade sin utgångspunkt i den då avslutade remissrundan för God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällspolitiska kontakter

Expert vacciner

Ledamot i AESGP

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet

Uppdaterad: 12 november