X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Deltagare på seminariet

Internationell konferens diskuterade ojämlik cancervård

Genomförandet av EUs cancerplan, nya möjligheter till screening för cancersjukdomar och precisionsmedicin var teman vid en stor internationell konferens i Stockholm. Konferensen var ett satellitsymposium till det högnivåmöte om cancer som Sverige som ordförandeland arrangerade dagen efter.

Vid konferensen diskuterades bland annat de stora skillnader som finns i dag mellan medlemsländerna, något som utgör en betydande utmaning när EUs cancerplan ska genomföras i medlemsländerna. Ojämlikheterna gäller såväl förebyggande insatser som tillgång till vård och behandling, något som också återspeglas i dödligheten i olika cancersjukdomar.

I samband med konferensen intervjuade Lif några av de internationella deltagarna.

John F. Ryan, Deputy Director General, DG Sante, EU-kommissionen, berättar i intervjun om varför EU behöver en gemensam plan mot cancer, hur läget är inom cancervården efter pandemin, och om den kommande nya EU-lagstiftningen för läkemedel.

Bettina Ryll, grundare Melanoma Patient Network Europe, berättar om EUs cancerplan ur ett patientföreträdarperspektiv. Hon hoppas att planen ska bidra till att minska ojämlikheterna inom cancervården.

Mark Lawler, professor och ordförande för Lancet Cancer Groundshot Commission, berättar om de genomgripande analys av cancervården inom EU som den särskilda Lancet-kommissionen genomfört och som nyligen publicerats.

Thomas Allvin, Executive Director Strategy and Healthcare Systems, EFPIA, berättar om den forskning och utveckling inom cancerområdet som nu sker vid läkemedelsföretagen.

Konferensen den 31 januari på Karolinska Institutet arrangerades av Lif tillsammans med en rad företrädare inom området: Cancerfonden, Barncancerfonden, Nätverket mot Cancer, Vision Zero Cancer och Lungcancerföreningen. Dessa organisationer lade samma dag även fram en rad förslag kring utveckling av cancervården i Sverige i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Läs även artiklarna i Life-time om konferensen:

Ojämlik cancervård i EU kräver samarbete

Det finns stora vinster med att arbeta över nationsgränserna inom EU för att åstadkomma en mer jämlik cancervård i Europa, var slutsatsen vid den internationella konferensen.

Screening för lungcancer räddar liv

Presentera screening som hälsokontroller. Jobba med implementeringsstudier för att vara redo för nya screeningprogram. Haka på engagerade politiker för snabbare beslut. Det var några råd kring cancerscreening.

Precisionsmedicin blir standardbehandling?

Precisionsmedicin har förutsättning att bli en standardbehandling i cancervården om några år. Men det kräver en ökad medvetenhet om värdet av mer skräddarsydda behandlingar, mer enhetliga regelverk, möjlighet att dela data mellan länder och ett slut på det ekonomiska stuprörstänkandet.

Uppdaterad: 23 februari