X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sveriges ordförandeskap i EU

Första halvåret 2023 är Sverige ordförandeland i EU. Samarbetet inom unionen stärker konkurrenskraften för innovationstunga branscher på Europa- och Sverigenivå, stimulerar forskning och utveckling och ger kraft att tackla de hälsoutmaningar EU står inför. Samtidigt ökar konkurrensen från omvärlden och behoven inom sjukvården växer. Det är hög tid att växla upp. Sverige kan peka på stora framgångar inom Life Science och arbetet med globala hälsohot som AMR. Under ordförandeskapet har vi alla möjligheter att sätta ljuset på de behov som finns och visa vägen.

För Lif är det lovande att Sveriges regering deklarerat att man ska prioritera ett antal områden inom Life Science och hälsa. Den forskande läkemedelsbranschen bidrar till att säkra en modern, effektiv sjukvård och stärka tillgången till nya, ibland livräddande, behandlingar. Sektorn ingår också i navet för svensk konkurrenskraft och omställningen till en hållbar utveckling.

Av de områden regeringen pekat ut ser Lif tre som extra angelägna: cancer, antibiotikaresistens och förutsättningarna för Life Science.

Antibiotikaresistens – en ödesfråga för EU

Antibiotikaresistensen är ett globalt hälsohot som riskerar att slå ut sjukvården. Med kraftfulla insatser, bland annat vaccinationsprogram och satsningar på nya antibiotika, går det att vända utvecklingen så att vi även i framtiden kan behandla infektioner och ge nödvändig vård.

EU kan växla upp i kampen mot cancer

De senaste decennierna har stora framsteg skett inom cancervården. För att tillvarata utvecklingen och effektivt förebygga och behandla cancer måste frågan toppa EU:s agenda. På svensk nivå vill Lif se en uppdaterad cancerstrategi.

Konkurrenskraftig Life Science ger hälsa och tillväxt i EU

För en stabil och motståndskraftig sjukvård, god hälsa och tillväxt måste vi säkra en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig Life science-industri i Europa. Med satsningar på ett gott forskningsklimat och rätt förutsättningar för läkemedelsföretagen att utveckla nya behandlingar kan EU ta ledningen inom Life Science.

National AMR action plans and immunization programmes: key policy priorities in the fight against AMR

Lif and Vaccines Europe organized a webinar to discuss the European situation and the revision of the council AMR recommendations – a chance to update EU policy with knowledge based on lessons learned the last decades.

Healthier Hearts: Why boosting cardiovascular health policy is critical for Europe

In the context of the Swedish Presidency of the Council of the European Union, this event provided a platform for dialogue and best practice sharing on how to tackle cardiovascular disease in Europe and identify key policy actions.

Guest blog: Why pull incentives are key to catalysing private investment into antibiotics

The advent of antibiotics has dramatically increased life expectancy and improved quality of life. But microbes will always evolve, and so must our policies if we are to stay ahead of the threat they pose.