X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lastbil

Säkerhet genom hela distributionskedjan

Det finns tydliga regler för att bedöma säkerheten hos varje enskilt läkemedel, och tillsammans med myndigheter utvecklar läkemedelsbranschen ständigt nya IT-system för uppföljning av effekt och biverkningar. Men det räcker inte. Hela distributionskedjan måste vara säker. Med hjälp av unika s.k. 2D-koder, blir det lättare att spåra förfalskade läkemedel och hitta felaktiga förpackningar, se vidare nedan.

Problemet med förfalskade läkemedel har ökat. Idag köper svenskar betydande mängder läkemedel via olaga internetsajter där en stor andel av läkemedlen är förfalskade. Risken ökar för att förfalskade läkemedel når patienter i Sverige via vanliga apotek.

I västvärlden upptäcktes först förfalskningar av så kallade "livsstilsmediciner" som läkemedel mot fetma och erektionsproblem. Problemet har idag eskalerat och gäller alla sorters läkemedel. I utvecklingsländerna upptäcks mycket förfalskningar av läkemedel för livshotande sjukdomar såsom malaria, TBC och HIV/AIDS, vilket innebär en allvarlig risk för människors liv.

Ett förfalskat läkemedel kan i princip innehålla vad som helst och tillverkas under okontrollerade former. Användning av sådana läkemedel kan innebära stora risker för folkhälsan och för den enskilda patienten. Det finns dessutom stor risk för att allmänhetens förtroende för läkemedel undergrävs genom att förfalskade läkemedel finns i omlopp.

Inom EU har man fattat beslut om en ny lagstiftning som syftar till att en säkerhetsmärkning ska införas på läkemedel som säljs inom den Europeiska unionen. Lif menar att det svenska rättsväsendet (tull, polis och åklagare) har låg prioritet på ärenden rörande handel med förfalskade läkemedel, då straffsatserna för dessa brott är låga.

Uppdaterad: 11 mars 2021