Vacciner räddar liv

Vaccination är ett av de mest effektiva sätten samhället har till sitt förfogande för att rädda liv och främja hälsa.

Tack vare vaccinationer har många sjukdomar som tidigare skördade många offer mer eller mindre försvunnit. Som ett exempel kan nämnas att 1980 drabbades 350000 personer världen över av polio, 2014 var den siffran 359 stycken – polio är i det närmaste utrotat globalt (se referens).

Sverige har länge fört en framsynt vaccinationspolitik. Sverige var bland de första att börja med allmän vaccination mot smittkoppor redan på 1800-talet. Sverige har historiskt sett ett effektivt vaccinationsprogram med mycket god följsamhet. Smittkoppor, polio, difteri, stelkramp och påssjuka är i dag ett minne blott i Sverige. Vi ser dock fortfarande lokala utbrott av mässling och röda hund, men då som en följd av bristande vaccinationstäckning. Det är av enorm vikt för folkhälsan att vi kan fortsätta att ha en mycket hög vaccinationstäckning.

Lifs expertnätverk Vaccin arbetar för att säkra tillgång på vaccinationer för såväl barn som vuxna i Sverige. Med nationella vaccinationsprogram på plats för såväl barn som vuxna, samt användning av relevanta vacciner vid resor till länder med andra sjukdomsutmaningar, fortsätter vi inte bara arbetet med att utrota olika sjukdomar utan minskar också behovet av antibiotikabehandlingar – ett viktigt bidrag i kampen mot antibiotikaresistensutvecklingen.

Vill du veta mer om vacciner och värdet med vaccinationer rekommenderar vi att du läser vidare på hemsidan tillhörande Vaccines Europe (den europeiska industriföreningen för vaccinföretag) och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4

 

Uppdaterad: 11 juli 2019