X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Prissättning

Läkemedel som köps in till sjukhus upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). För läkemedel som prissätts inom förmånssystemet har Sverige implementerat EU:s transparensdirektiv (89/105) i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Till dess att eventuell ny reglering etablerats gäller existerande lagstiftning för alla aktörer.

Medicinsk utveckling har bidragit till att gränsen mellan regelverken suddats ut och internationellt används ibland riskdelning för att patienter ska få tidig tillgång till nya läkemedel. Trepartsöverläggningar med TLV eller SKL som huvudman är basen för denna utveckling i Sverige, vilket måste framgå av regelverket.

Flera lager av prissättning bör undvikas som generell modell. Att regelmässigt omförhandla trots visad kostnadseffektivitet urholkar den värdebaserade prissättningen. Trepartsöverläggningar bör hantera osäkerhet i det hälsoekonomiska underlaget och behovet av ytterligare medicinsk evidens, alternativt skapa möjlighet till konkurrens som inte uppstår naturligt.

Det finns goda skäl att undvika en marknad där läkemedel med stor klinisk effekt väljs bort tidigt i kunskapsutvecklingen med hänvisning till kostnadsskäl, utan hänsyn tagen till enskilda patienters behov.

Vi föreslår att:

  • NT-rekommendationerna får en tydligare koppling till TLV:s subventionsbeslut.
  • Ett positivt förmånsbeslut – baserat på en trepartsöverläggning - inte ska omprövas genom NT-rådets rekommendation.
  • De NT-rekommendationer som utfärdas som regel ska omfatta alla konkurrande läkemedel tidigt i kunskapsutvecklingen i syfte att möjliggöra kunskapsuppbyggnad som över tid kan utvisa de olika läkemedlens plats i terapin.
  • Det förtydligas hur stor del av listpriset som en sidoöverenskommelse kan omfatta utan att undergräva den värdebaserade prissättningen.
  • Konkurrerande företag ges samma möjlighet att påverka utformningen av sidoöverenskommelserna och att det säkerställs att befintliga överenskommelser inte hindrar naturlig konkurrens.
  • Att sidoöverenskommelserna baseras på AIP och inte omfattar parallellimport.
Uppdaterad: 11 mars 2021