X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Organisation och process

Processen för ordnat införande kräver en väl resurssatt organisation med tydligt mandat för den myndighetsutövning som nationella rekommendationer innebär.

Processen måste vara effektiv, förutsägbar och rättssäker samt resultera i beslut och rekommendationer med hög kvalitet. I ett effektivt nationellt införande av läkemedel koordineras nationella och regionala aktiviteter.
Resultatet från det nationella arbetet måste nå hela vägen ut i hälso- och sjukvården till den behandlande läkaren där den faktiska implementeringen sker.

Innebörden av ordnat införande måste vara tydlig för de företag som planerar introduktion av nya läkemedel i Sverige och - så långt det är möjligt - vara förståelig för allmänheten.

Vi föreslår att:

  • Beslutsfattandet inom SKL:s samverkansmodell för läkemedel tydliggörs i relation till TLV, Läkemedelsverket och enskilda landsting.
  • SKL:s samverkansmodell för läkemedel tillämpar ett arbetssätt motsvarande de förvaltningsrättsliga principer som gäller för myndighetsbeslut.
  • Organisationen för ordnat införande och TLV ges mer resurser för hanteringen av de processer som organisationerna utvecklat.
  • Kommunikationen gentemot professionen stärks liksom de lokala resurserna för genomförandet ända ut i den dagliga sjukvården.
  • Representationen i de beslutande organen inom TLV och SKL ses över för att undvika att samma personer upprätthåller olika beslutande roller i processens olika delar.
Uppdaterad: 11 mars 2021