X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Horizon scanning

Genom Horizon scanning kan sjukvården planera för introduktion av nya läkemedel. Det möjliggör en strukturerad dialog mellan företagen och sjukvården innan marknadsföringsgodkännandet som kompletterar det kunskapsutbyte som sker när klinisk forskning bedrivs i Sverige.

Landstingen ges därigenom möjlighet att i god tid budgetera för kommande läkemedel, anpassa verksamhetens organisation samt planera utbildningsaktiviteter och fortsatt uppföljning av användningen.

Landstingens Horizon scanning bör ske i samarbete med de statliga myndigheterna och omfatta samtliga läkemedel - inte t.ex. bara det första i en ny läkemedelsklass. En korrekt hantering ökar förtroendet och förutsägbarheten för processen och sjukvårdens möjligheter att få tillgång till relevant information.

Vi föreslår att:

  • Dialogen med berört läkemedelsföretag etableras tidigt i processen så att den tidiga bedömningsrapporten kan fylla funktionen att underlätta landstingens planering av budget och organisation inför introduktionen. En bedömningsrapport nära inpå marknadsföringsgodkännandet har begränsat värde.
  • En så hög kvalitet som möjligt i den tidiga bedömningsrapporten säkerställs genom fortsatt nära dialog med berört företag.
  • Ett objektivt förhållningssätt säkerställs, att felaktigheter kan rättas och att bedömningsrapporten uppdateras med ny väsentlig information.
Uppdaterad: 11 mars