X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Hälsoekonomiska underlag

Det är en positiv utveckling att även klinikläkemedel utvärderas hälsoekonomiskt liksom läkemedel inom förmånen. Målsättningen måste vara att andra teknologier och sjukvårdsinsatser också utvärderas på liknande sätt. Det medicinska behovet behöver belysas brett utifrån patientens, sjukvårdens och samhällets perspektiv och den hälsoekonomiska utvärderingen måste göras sakligt och oberoende av eventuell trepartsöverläggning.

Vi föreslår att:

  • Trepartsöverläggningar främst används för att hantera vetenskaplig osäkerhet gällande effekt och säkerhet vid introduktion.
  • Det säkerställs att den vetenskapliga evidensen för varje ingående läkemedel värderas. Avsaknad av jämförande studier innebär inte att läkemedel kan likställas.
  • Förhållandet mellan utfallet av den hälsoekonomiska utvärderingen och behovet av trepartsöverläggningar förtydligas och målsättningen för trepartsöverläggningen kommuniceras.
Uppdaterad: 11 mars