X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kunskapsutveckling i klinisk vardag

Vid införande av nya läkemedel är det av stort vetenskapligt intresse för myndigheter, sjukvården och läkemedelsföretagen att få tillgång till den kunskap som genereras vid läkemedelsanvändning i klinisk vardag. Kunskapsutveckling är bara möjlig om läkemedlen används. Det förutsätter att det finns budgeterade medel vid introduktionen och att landstinget har planerat och förberett eventuella organisationsförändringar och introduktionsaktiviteter.
Det måste skapas möjligheter att följa upp nya läkemedel som introduceras i Sverige. Existerande infrastruktur bör utnyttjas, men avsaknaden av sådan är inget skäl för att inte dokumentera introduktionen.

 

Om introduktioner dokumenteras på ett vetenskapligt sätt har Sverige goda förutsättningar att konkurrera internationellt om företagens forskningsinvesteringar. Dokumentation, uppföljning och utvärdering är en naturlig del av en effektiv vård där förutsättningar för riskdelning skapas.

Vi föreslår att:

  • Vetenskapliga metoder utvecklas för att registerbaserat följa läkemedelsintroduktioner. En miniminivå är att läkemedlet nått rätt patient, och i enlighet med beslut och rekommendationer.
  • Att planering av uppföljning sker i nära samarbete med berört läkemedelsföretag och påbörjas redan under Horizon scanning.
  • Det sker en ökad samordning med de krav och villkor som ställs kring läkemedel i samband med marknadsföringsgodkännande och subventionsbeslut. Läkemedel kan enbart uppfylla löftet om god effekt genom att de används på avsett sätt. För att uppnå detta behövs förutbestämda utvärderingskriterier och aktiviteter som stödjer god användning.
Uppdaterad: 11 mars