X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Marianne van der Wel

Norge vill se fördubblat antal kliniska studier

En av deltagarna i konferensen ”Nordic Life Science collaboration for stronger competitiveness” är Marianne van der Wel senior rådgivare, Helse- og omsorgsdepartementet, Norge. Hon har bland annat varit med och tagit fram den nyligen beslutade norska handlingsplanen för kliniska studier ”Nasjonal handlingsplan for kliniske studier”.

Vad är målet med handlingsplanen?

Den norske regjeringens visjon er at kliniske studier skal bli en integrert del av all klinisk praksis og pasientbehandling. Skal vi nå den visjonen betyr det at effekten av all behandling som tilbys pasienter i tjenesten må dokumenteres systematisk. Handlingsplanen har to mål. Den første er at langt flere pasienter enn i dag skal få delta i kliniske studier og den andre er at antall kliniske studier i sykehusene skal dobles i løpet av planperioden, 2021-2025.

Vilka incitament tror du är viktigast för att nå målet?

Handlingsplanen har ni innsatsområder og 20 tiltak. Vi tror ikke det er en enkel løsning, for utfordringsbildet er sammensatt og ambisjonene er høye. Men noen faktorer er vi helt avhengige av. Et eksempel er at helsepersonell som ønsker å delta i og lede kliniske studier, får mulighet til det og har tilgang til nødvendig og fremtidsrettet infrastruktur og støttefunksjoner. For å øke antall industrifinansierte studier vil vi med handlingsplanen etablere et profesjonelt mottakerapparat, NorTrials, som skal spre beste praksis og bygge kompetanse om industrisamarbeid. Vi har fra 2021 også innført økonomiske insentiver i sykehusene for å øke antall kliniske studier og antall pasienter som deltar i kliniske studier.

Vilka områden tror du skulle vara bra för ett utökat nordiskt samarbetet?

Norge har lenge vært engasjert i nordisk samarbeid om kliniske studier, gjennom Nordic Trials Alliance. Dette samarbeidet mener vi bør styrkes og videreutvikles. Samarbeid om kliniske studier kan gi store gevinster ved at Nordens innbyggere ses som én felles befolkning. Vi skriver i handlingsplanen at flere kliniske studier på nordisk nivå vil styrke konkurransekraften i en kunnskapsbasert økonomi. Samarbeidet bør sees i sammenheng med det planlagte samarbeidet om helsedata, Nordic Commons.

Uppdaterad: 10 mars