X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Frida Lundmark

”Infrastrukturkluster i internationell toppklass kan bli en attraktionskraft”

Det händer mycket inom Life Science i de olika nordiska länderna just nu. Flera av satsningarna handlar om att öka antalet kliniska prövningar och skapa bättre tillgång till hälsodata för forskning och innovation. Det är också de två områden som tas upp specifikt under den nordiska konferens om Life Science som arrangeras av branschföreningarna i Norden. Frida Lundmark som ansvarar för Lifs arbetet med FoU-frågor ska moderera passen om Hälsodata och Kliniska prövningar.

Vilka frågor kommer du att ställa runt Hälsodata?

När det kommer till Hälsodata har ju både Finland och Norge satsat på att det ska bli enklare att få både översikt och tillgång till data, viktiga delar för att vara en attraktiv Life Science-nation. Hur de olika nationella initiativen bidragit till att öka tillgång och nyttiggörande av hälsodata och vilka lärdomar vi kan dra från dessa initiativ på nordisk nivå kommer vi att diskutera men givetvis också hur vi på nordisk nivå kan utveckla samverkan för att öka möjligheterna till tillgång och delning av hälsodata på nordisk nivå.

Vilka frågor kommer du att ställa runt Kliniska prövningar?

En tydlig satsning för att öka antalet kliniska prövningar har ju Danmark genomfört sen tidigare och nu har också Norge tagit fram en handlingsplan för hur de ska kunna fördubbla sina prövningar och i Sverige har vi i vår nationella Life Science-strategi också ett mål om fler kliniska studier och mer klinisk forskning. Det intressanta är vilka incitament som behöver tas fram för att det ska ske och dra lärdom om vi lärt oss något under coronapandemin som kan bidra till den fortsatta utvecklingen. Ett annat intressant område är hur vi genom ökat nordiskt samarbete kan utveckla det kliniska prövningserbjudandet på nordisk nivå.

Finns det andra områden, utöver Hälsodata och kliniska studier, som tror du skulle vara bra för ett utökat nordiskt samarbetet?

Ett viktigt område där jag ser stor potential i ett ökat nordiskt samarbete är kring forskningsinfrastrukturer. Sverige har i nuläget tre stora nationella forskningsinfrastrukturer, ESS, MAXIV och Scililfelab som tillsammans utgör ett infrastrukturkluster i internationell toppklass och som genom ökad nordisk samverkan skulle kunna fungera som en attraktionskraft inom Life Science-området för hela Norden.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy

Uppdaterad: 11 mars