X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Dokument

Idédokument om framtidens läkemedelssystem

Det finns ett tydligt behov av att förbättra och utveckla systemet för hur läkemedel ska finansieras, prissättas och subventioneras. Lif arbetar med ett antal idédokument kring detta, och vi bjuder in alla intresserade att kommentera våra förslag för att utveckla dem ytterligare.

I början av 2019 överlämnade Läkemedelsutredningen sitt betänkande till regeringen. Förslagen i utredningen har remitterats, och många aktörer var kritiska eller tveksamma till förslagen som utredningen lämnade. Regeringen har ännu inte gått vidare med utredningsförslagen och det är också oklart om, och i så fall på vilket sätt, förslagen kommer att tas vidare.

De behov av modernisering och förenkling av läkemedelssystemet som beskrevs i utredningens direktiv finns alltjämt kvar. Lif anser därför att det är viktigt att fortsätta driva på för att systemet ska förbättras och utvecklas. Behovet av att utveckla systemet stärks ytterligare av alla de nya typer av läkemedel som kommer att introduceras inom de närmaste åren, inte minst inom cell- och genterapi.

Lif arbetar därför med att ta fram ett antal idédokument på hur olika utmaningar inom systemet skulle kunna förbättras. Våra idédokument kommer att kontinuerligt publiceras på hemsidan och vi vill uppmuntra till dialog och kommentarer på dessa. Vi är övertygade om att kloka inspel kan förbättra förslagen ytterligare. I ett senare skede kommer uppdaterade dokument att skickas till Socialdepartementet.

Här hittar du idédokument kring sällsynta läkemedel och uppgifter om hur kommentarer till dokumentet kan lämnas: Idédokument: Läkemedel inom sällsynta sjukdomar

Uppdaterad: 3 december 2021

Mer inom Idédokument om framtidens läkemedelssystem