#2 Hur ser vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ut?

Det andra seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens Viktiga Vägval, hade digitalisering som tema och en namnkunnig panel diskuterade hur vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ser ut. Vilka frågor måste lösas för att vi ska komma vidare?

När Sveriges utmaningar inom hälso- och sjukvården diskuteras kommer alltid ökad digitalisering upp som en av lösningarna. Alla är överens om att det finns en stor och fortfarande outnyttjad potential i digital teknik som rätt nyttjad kan göra svensk hälso- och sjukvård bättre, både för patienter och för personal. Och under coronapandemin har det visat sig att det på flera områden har gått att öka takten i digitaliseringen.

På seminariet samtalade Sara Riggare, forskare och spetspatient, Anders Henriksson, SKR:s andre vice ordförande, Victoria Bohlin, vd Capio specialistkliniker och Carolina Wallenius, Sverigechef Cerner, om hur vi ska få ihop delarna – digitala journaler, kvalitetsregister, e-recept – till en helhet, hur nya vårdinformations- och beslutsstödsystem kan bidra till mer och bättre forskning och innovation och inte minst viktigt – vem ska äga insamlade data? Hur säkrar vi både tillgång till hälsodata och den personliga integriteten?

Deltagare VVV2.png

Missade du seminariet kan du ta del av det i efterhand – se filmerna här

Intro till Vårdens Viktiga Vägval #2

Vi har många delar på plats – hur får vi till en helhet?

Hur kan de nya vårdinformations- och beslutsstödssystemen bidra till forskning och innovation?

Hur säkrar vi både tillgång till hälsodata och den personliga integriteten?

Uppdaterad: 16 oktober