X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Forskare på GSK

GSK är med och tar fram framtidens vaccin

GSK utvecklar och tillgängliggör nya vacciner. Bland annat har de inlett ett unikt samarbete med Sanofi, en annan av världens största vaccinproducenter, för att snabbt utveckla, producera och distribuera ett effektivt vaccin mot covid-19. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

I en tid då hälsofrågor ställs på sin spets tar GSK en aktiv roll i kampen mot globala hälsohot med målet att skapa förutsättningar för människor att vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Hälsan är en grundförutsättning för all utveckling och social hållbarhet, och företagets arbete bidrar till mål 3 i FN:s Agenda 2030: god hälsa och välbefinnande.

Att främja tillgång till vaccin är en viktig fråga i GSK:s bidrag till det målet. GSK samarbetar med organisationer som vaccinalliansen Gavi för att göra vaccin mer tillgängligt; varje år levererar de miljontals doser till dem.

Unikt samarbete för vaccin mot covid-19

Just nu hotas samhällen och människor av den globala pandemin covid-19. Det är avgörande att utveckla ett vaccin som kan rädda liv och stoppa negativa effekter i sjukdomens fotspår. Därför har GSK inlett ett unikt samarbete med Sanofi för att kunna kombinera företagens marknadsledande kompetenser i syfte att snabbt utveckla, producera och distribuera ett effektivt vaccin. Det är två av världens största vaccinproducenter som tar sig an uppgiften med gemensamma krafter.

Tillsammans satsar GSK och Sanofi på att leverera ett stort antal vaccindoser som kan skydda människor världen över och befinner sig i dagsläget långt fram i processen. I början av september annonserade GSK att man inleder kliniska tester I/II, hoppas kunna inleda fas III-tester innan nyår och vid goda resultat sikta på att producera upp till 100 miljoner doser årligen från slutet av 2021.

Behandlingar för covid-19 och globalt pandemisamarbete

Parallellt utvecklar GSK behandlingsmetoder för covid-19 och investerar i global motståndskraft mot pandemier genom samarbeten och forskning. GSK donerar till hjälpinsatser, utvecklar testningsmöjligheter och bidrar med skyddsutrustning och volontärer.

Arbetet för att stoppa pandemin görs utan vinstintresse. Intäkter från vaccinet kommer att återinvesteras i forskning och andra insatser rerlaterat till pandemin.

Genom detta tar GSK ansvar för en hållbar och hälsosam framtid och bidrar till globala hållbarhetsmål.

GSK:s vaccinarbete och de globala målen

I arbetet med att utveckla och tillgängliggöra nya vacciner, i partnerskap med andra aktörer som exempelvis läkemedelsföretaget Sanofi och vaccinalliansen Gavi, tar GSK ansvar för en hållbar och hälsosam framtid och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande – säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 29 oktober