X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Leende kvinna

Bayer bidrar till ökad jämställdhet genom modern familjeplanering

Att kvinnor själva kan bestämma över sin kropp och sitt liv innebär ett mer jämställt och därmed hållbart samhälle – FN:s globala hållbarhetsmål nummer fem handlar om att uppnå jämställdhet. Bayer bidrar till det genom att erbjuda kvinnor i låg- och medelinkomstländer tillgång till modern familjeplanering. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och de globala målen.

Jämställdhet är en avgörande faktor för världens framtida ekonomiska och sociala utveckling. Familjeplanering och moderna preventivmedel stärker kvinnors roll i samhället då det hjälper dem att välja sin egen väg i livet. FN har formulerat det mycket tydligt: "Familjeplanering är en mänsklig rättighet för alla människor." Ökad tillgång till moderna preventivmedel leder till att kvinnor kan välja att studera vidare, att börja arbeta och på så sätt också bidra till hela samhällets utveckling. Att stärka tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ingår som ett särskilt delmål i FN:s hållbarhetsmål om jämställdhet, nummer fem.

I Sverige är jämställdhet och tillgång till familjeplanering ofta en självklarhet, men så är långt ifrån fallet i hela världen. Faktum är att fler än 200 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer fortfarande inte har tillgång till moderna preventivmetoder. Familjeplanering är en nyckel för hållbar utveckling och att satsa på det får effekt i form av minskad fattigdom, förbättrad hälsa och ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.

FN:s globala hållbarhetsmål nummer fem handlar om att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor, och i linje med det har Bayer som mål att erbjuda 100 miljoner kvinnor tillgång till modern familjeplanering fram till år 2030. Genom att förbättra deras tillgång till preventivmedel vill Bayer bidra till att öka jämställdheten och stärka tillgången till SRHR. Att stödja kvinnor och män i familjeplaneringen betyder också att stödja dem i deras möjligheter att utöva sina rättigheter och nå sin fulla potential, vilket i sin tur har stor betydelse för den socioekonomiska utvecklingen i samhället.

Bayer arbetar redan sedan länge – över 50 år – med program för familjeplanering, detta genom att delta i partnerskap i drygt 130 länder för att förbättra tillgången till preventivmedel. De samarbetar med WHO, FN:s befolkningsfond UNFPA och en rad organisationer, bland annat Bill & Melinda Gates Foundation, Röda korset och USAID.

Bayers preventivmedel tillverkas på flera fabriker runt om i världen, merparten i Europa och i grannlandet Finland finns en stor produktionsenhet i Åbo.

Bayer bidrar också till att uppmärksamma betydelsen av modern familjeplanering och kopplingen till hållbarhetsmål fem. Till exempel genomförde de hösten 2021 ett seminarium kring deras arbete med fokus på Afrika söder om Sahara och kopplingen till hållbarhetsmålen.


Bayers arbete med jämställdhet och de globala målen

Genom att erbjuda 100 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer tillgång till modern familjeplanering bidrar Bayer till FN:s globala hållbarhetsmål 5: jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 29 oktober