X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bilar och laddstolpar

AstraZeneca eliminerar koldioxidutsläppen med Ambition Zero Carbon

AstraZeneca siktar på att eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till 2025 och att göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Ambition Zero Carbon

När AstraZeneca forskar fram och utvecklar nya behandlingar görs det i linje med internationella målsättningar inom hållbar utveckling, bland annat FN:s globala hållbarhetsmål.

Med programmet Ambition Zero Carbon siktar man på att eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till 2025 och att göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030. Initiativet innebär att AstraZenecas planer att minska utsläpp av växthusgaser tidigareläggs med mer än ett decennium.

Målen är baserade på vetenskap och godkända av SBTi, Science Based Target Initiative, vilket innebär att AstraZeneca tar ansvar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 C i enlighet med Parisavtalet från 2015. För att uppnå nollutsläpp av växthusgaser 2025 kommer man bland annat att konvertera 100 procent av energiförbrukningen till förnybara källor för både elektricitet och värme och ha en helt elektrisk bilflotta.

Ett stort fokus ligger på den svenska produktionsanläggningen som står för ca 40 % av AstraZenecas globala varuförsörjning.

Miljöskydd i utveckling och produktion

AstraZeneca har sin största tillverkningsenhet i Sverige. Genom att köpa grön, förnybar energi och arbeta med energieffektiviseringar och energikartläggningar har AstraZeneca hittills nått en 85-procentig reduktion av koldioxid sedan 2015 trots att produktionsvolymerna under samma period har ökat. Genom att använda tillverkningsmetoder som belastar miljön i minsta möjliga mån och ta ansvar för att rena utsläppen kan negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön begränsas.

AstraZenecas Ambition Zero Carbon och de globala målen

I arbetet med att ta fram nya, innovativa läkemedel stöttar AstraZeneca samtidigt internationella målsättningar och FN:s globala hållbarhetsmål.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande – säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion – säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 29 oktober