X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

AbbVies personal på Möjligheternas dag

AbbVie samverkar med Ronald McDonald Barnfond för ökad hälsa

Tillsammans med Ronald McDonald Barnfond har AbbVie skapat ett årligt initiativ som de kallar Möjligheternas dag, då deras medarbetare volontärarbetar på de fem husen i Sverige. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Samverkan är en förutsättning för en hållbar vård och hälsa för alla. Att bana väg för nya lösningar tillsammans med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, patienter, närstående, akademi och företag är en del av uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål, särskilt mål 3 som fokuserar på att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

När ett barn blir sjukt är det många som påverkas, speciellt när det krävs specialistbehandling på ett sjukhus långt från hemmet. Då behövs ett komplement till sjukvården som gör det möjligt för vårdkedjan att fungera optimalt samtidigt som barnet har sin familj i sin närhet. Idag är det ingen som har helhetsansvaret för frågor som dessa – så samverkan, partnerskap och ett gemensamt mål är viktiga verktyg för att skapa en god vård för barnen och deras familjer.

Initiativet Möjligheternas dag förbättrar tillvaron för sjuka barn och deras familjer

Ronald McDonaldshusen är familjeboenden med en hemlik miljö för barn som behöver specialistvård, där de kan bo nära sjukhuset med sina föräldrar och syskon. Tillsammans med Ronald McDonald Barnfond har AbbVie skapat ett årligt initiativ som de kallar Möjligheternas dag, då deras medarbetare volontärarbetar på de fem husen i Sverige för att möta de behov som finns. Små saker som att sätta upp tavlor, klippa häckar, städa lekstugor och lekrum, rensa rabatter, storstäda kök, putsa fönster samt att familjerna slipper laga sin mat under dagen, betyder oerhört mycket och förbättrar tillvaron för de familjer som vistas i husen.

På ett globalt plan har AbbVie även donerat pengar för att både bygga ut och bygga nya Ronald McDonald-hus i USA, vilket medfört att 240 000 fler nätter har kunnat erbjudas till sjuka barn och deras anhöriga.

AbbVie, Möjligheternas dag och de globala målen

Mål 3: God hälsa och välbefinnande – säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Värdefulla och hållbara lösningar för ökad hälsa nås genom samverkan. Att samarbeta med Ronald McDonald Barnfond och bidra till att familjer som vistas på deras hus kan få ett andrum i sin tillvaro skapar också en glädje och ett välbefinnande hos AbbVies och deras medarbetare.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Medarbetare som trivs, känner att de bidrar till samhället och gör skillnad för andra människor presterar också bättre och bidrar till ekonomisk tillväxt.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap – stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Samverkan mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården, patienter, närstående, akademi och företag utvecklar och stärker vården – det globala målet om god hälsa kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete.

Läs mer om de globala målen på fn.se

Om Ronald McDonald Barnfond

Ronald McDonald Barnfond är en ideell insamlingsstiftelse med 90-konto som strävar efter att bygga familjeboenden i hemlik miljö i form av Ronald McDonald Hus vid samtliga svenska sjukhus som bedriver högspecialiserad barnsjukvård. Det närmast förestående familjeboendet som ska byggas är vid Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Målet för fonden är att alla sjuka barn ska erbjudas möjligheten att ha sin familj nära då de vistas på ett sjukhus långt hemifrån för specialistbehandling under en kortare eller längre tid. Idag finns fem Ronald McDonald Hus i Sverige som totalt 50 000 familjer har bott på.


Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 29 oktober