X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

29 november 2023 kl. 11.30–16.00
Folkets Hus, Tonsalen, Umeå
Anordnas av: Lif Norr och Norra sjukvårdsregionen
Sista anmälningsdatum: 17 november 2023
Kontaktperson:

Marlene Almqvist, Vice ordförande Lif norr, vordf.norr@lif.se
Marja-Liisa Lammi Tavelin, Region Västerbotten, marjaliisa.lammitavelin@regionvasterbotten.se

Samverkansdag – Varför ska vi göra kliniska läkemedelsprövningar just i Norra sjukvårdsregionen?

Välkommen till den årliga samverkansdagen arrangerad av Norra sjukvårdsregionen och Lif Norr – en dag där vi samlar expertis för erfarenhetsutbyte och dialog om aktuella ämnen i svensk hälso- och sjukvård. Temat för årets samverkansdag är Varför ska vi göra kliniska prövningar just i Norra sjukvårdsregionen?

En dag för att diskutera vikten av kliniska prövningar för patienter, hälso- och sjukvård, akademi och Life Science-industri. Lyssna på politiska beslutsfattare, sakkunniga från Norra sjukvårdsregionen, akademin, läkemedelsindustrin och patienterna och ta tillfället i akt att samverka i syfte att stärka framtida samarbeten och partnerskap.

Tillsammans möjliggör vi fler kliniska prövningar till fler patienter!

Anmälan

Anmälan via denna länk

Från Lif är två personer per företag i Lif-grupp Norr välkomna att delta fysiskt och fritt antal för digitalt deltagande.

Meddela i anmälan om du vill delta digitalt eller fysiskt, och om fysiskt om lunch önskas. Antalet fysiska platser är begränsat, fritt antal digitala platser.