X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Davos som plats för arrangemanget “The 18th Cardiology Update Course”, 15‑20 februari 2009.

CO014/08 2008-12-23

Ärende

Angående Davos som plats för arrangemanget “The 18th Cardiology Update Course”, 15‑20 februari 2009.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, AstraZeneca AB, Bayer AB, Boehringer Ingelheim AB, Eli Lilly Sweden AB, GlaxoSmithKline AB, Servier Sverige AB, Novartis AB, Pfizer AB, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB och sanofi-aventis AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att ESC, European Society of Cardiology, anordnar ”The 18th Cardiology Update Course”, 15-20 februari 2009 i Davos. Se länk för program:

 

http://www.escardio.org/education/courses/090220-cardiology-update/Pages/Programme.aspx

 

Svaromål

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, AstraZeneca AB, Bayer AB, Boehringer Ingelheim AB, Eli Lilly Sweden AB, GlaxoSmithKline AB, Servier Sverige AB, Novartis AB, Pfizer AB, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB och sanofi-aventis AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Davos är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Platser som är kända för fritidsaktiviteter eller annan exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersport, motor- och golftävlingar. Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Davos är en känd skidort beläget i alperna i sydöstra Schweiz. “The 18th Cardiology Update Course”, 15-20 februari, är en internationell kurs som riktar sig till kliniker specialiserade inom kardiologi, intern- samt allmänmedicin. Det föreligger goda möjligheter till skidåkning under det aktuella datumet, särskilt som programmet genomgående innehåller en mycket lång lunchpaus mellan 11.30 – 15.15. Några logistiska skäl till varför arrangemanget förlagts till Davos har inte heller presenterats.

 

Av EFPIAs frågor och svar om hur EFPIAs kod skall tolkas används också Davos som ett exempel på en mindre lämplig plats för arrangemang, se bilaga.

 

Acting Compliance Officers bedömning är därför att Davos inte är en godtagbar plats för arrangemanget ”The 18th Cardiology Update Course”, 15-20 februari 2009, om det sponsras av företag.

 

Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i ”The 18th Cardiology Update Course”, 15-20 februari 2009 i Davos.

 

Beslut

LIFs Acting Compliance Officer finner att Davos inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Rikard Pellas Acting Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 47, Mobil: +46 70 38 813 98 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: rikard.pellas@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.