Våra sakkunniga

Nedan finner du kontaktuppgifter och ansvarsområden för våra sakkunniga.

VD
Utbildningar

Anette Bergkuist Ek ansvarig

Ek ansvarig

Anita Finne Grahnén Sakkunnig Policy

e-verifikation
Förfalskade läkemedel
Farmakovigilans
Patientsäkerhet
Regulatory Affairs
Rester/Brister

Kontaktperson Läkemedelsverket

Chef Fass

Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Cecilia Kennerfalk Administrativ chef

Administrativ chef

Dag Larsson Ansvarig regionala frågor

Regionala frågor
Nationella riktlinjer och vårdprogram
Upphandlingsfrågor

Kontaktperson Socialstyrelsen, IVO, SKL, Landsting/Regioner

Helena Risinggård Sakkunnig Policy

Kliniska prövningar

Pressansvarig

Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällskontakter

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet

Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD
Veterinärmedicin

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Kent Björkqvist LIFe-time.se

Vikarierande pressansvarig

Kristina von Sydow Affärsutvecklingschef

Affärsutvecklingschef

Kontaktperson eHälsomyndigheten, Inera

Maria Fagerquist Sakkunnig Policy

Kliniska prövningar

Peter Leander Kommunikatör

Kommunikatör

Rikard Pellas Compliance Officer

Etik och regelsystem
Patientorganisationer